Logo

Symboliek logo

In ons logo staat het kruis centraal. Dit kruis is echter geen statisch beeld dat verwijst naar een gebeurtenis van 2000 jaar geleden; het is een open ruimte, die letterlijk vorm krijgt in het samenzijn van de gemeente, het lichaam van Christus. Ook is het niet een duidelijk omlijnd leerstuk: samen ontdekken we de betekenis van Christus’ leven en sterven voor nu, en tot op zekere hoogte zal dit ook altijd een mysterie blijven.

De ordening en de ‘onaffe’ vorm van de vakjes drukt de veelzijdigheid en dynamiek van de gemeente uit. Het geheel is luchtig, fris en er is ruimte voor experimenteren. De vakjes samen volgen bij benadering de lijnen van de plattegrond van de stad Utrecht: we hopen samen te ontdekken hoe we als Jezus kunnen zijn voor onze stadsgenoten. Hoe we licht kunnen brengen in donkere stegen of duistere tijden, samen met alle andere mooie initiatieven die er al worden ondernomen.

De kleuren zijn ook niet geheel zonder betekenis. Het frisse groen drukt het nieuwe begin uit, waar ook het woord ‘initiatief’ naar verwijst. Paars is daarentegen de kleur van overweging, ernst, en lijden, maar ook een koninklijke en priesterlijke kleur. In een ruimte schijnt het de creativiteit te stimuleren. Samen drukken de kleuren de tijd uit waarin we leven: de tijd van het ‘al reeds’ en het ‘nog niet’ van het Koninkrijk van God.