Verdieping

Gebed

Als gemeente vinden we gebed belangrijk en hebben we al meerdere keren de afgelopen jaren een 24-uursgebed gehouden.

In januari 2020 hebben we als kerk mee gedaan aan de Nationale 24×7 gebedsweek. Samen met betrokken kerken De Rank Utrecht, Vineyard en de Nieuwe Kerk hebben we het 24×7 gebed in het gebedshuis in Zuilen gehouden. We wilden dit gebedsinitiatief een vervolg geven in het gebedshuis in Zuilen, vanwege de coronamaatregelen geven we dit nu vorm in een online gebedshuis. Zie hier meer info.

7×7 gebed

In oktober 2019 hebben we als variant op het 24-uursgebed een 7×7 gebed gehouden: 7 dagen 7 uur bidden. Een mooie en bijzondere tijd met veel inspiratie, meeleven en bidden met en voor elkaar. De 7 dagen waren zo gevuld, daarom zijn er nog 4 dagen aan toegevoegd, zodat een 11×7-gebed ontstond. Zie ook de impressie op de website van het gebedshuis in Zuilen

De ervaringen leren dat God echt tot ons wil spreken als wij hem zoeken in gebed. Het is mooi om de tijd te nemen om voor alles te bidden en te danken wat je bezig houdt, om stil te zijn en dichtbij God te zijn.

Het 11×7 en het 24-uursgebed zijn gebaseerd op het principe van www.24-7prayer.com – bij toerbeurt bid je één uur (of twee als je wilt) alleen of samen met anderen in een speciale gebedsruimte.

Nederland Zoekt

Het Utrecht Initiatief heeft als kerk meegedaan aan het leertraject van Nederland Zoekt en de Praktijkgemeenschap. Focus was hierbij discipelschap, leiderschap, het vormen van een missionaire gemeenschap en hoe je dit als kerkgemeente doet. Een inspirerend en blijvend leerproces. Zie voor meer info: www.nederlandzoekt.nl