Verdieping

24-uursgebed

Eén of twee keer per jaar houden we als als gemeente een 24-uurs gebed. De ervaringen leren dat God echt tot ons wil spreken als wij hem zoeken in gebed. Het is mooi om de tijd te nemen om voor alles te bidden en te danken wat je bezig houdt, om stil te zijn en dichtbij God te zijn.

Het 24-uursgebed is gebaseerd op het principe van www.24-7prayer.com – bij toerbeurt bid je één uur (of twee als je wilt) alleen of samen met anderen in een speciale gebedsruimte.

 

Nederland Zoekt

Het Utrecht Initiatief heeft als kerk meegedaan aan het leertraject van Nederland Zoekt en de Praktijkgemeenschap. Focus was hierbij discipelschap, leiderschap, het vormen van een missionaire gemeenschap en hoe je dit als kerkgemeente doet. Een inspirerend en blijvend leerproces. Zie voor meer info: www.nederlandzoekt.nl