Communities

Focusgroepen

In het Utrecht Initiatief vinden we het belangrijk dat elk lid of betrokkene van het UI leert leven met Jezus en dat er groei mag zijn in discipelschap. Dit sluit aan bij onze visie. We zien dat het bij groei in discipelschap belangrijk is om zowel te groeien in je relatie met God (UP), de relatie met elkaar (IN) en in deelname aan Gods missie (OUT). Een belangrijk middel om samen te groeien is door deel te nemen aan een kleine groep. In onze kerk heet dit een focusgroep.

Een focusgroep is een groep mensen die samen wil groeien in discipelschap door aandacht te geven aan de drie dimensies UP-IN-OUT. Elke groep kiest daarin zijn eigen focus en heeft zijn eigen profiel. Zo zijn er focusgroepen gericht op bijbelstudie, gebed, het inspireren en ontmoeten van elkaar, het groeien in je relatie met God en hoe je dit vorm geeft in je dagelijks leven. De frequentie van de samenkomst van de focusgroepen verschilt van één keer per week, of één keer per twee of drie weken. Vaak wordt er gezamenlijk gegeten.

Alle leden en betrokkenen worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Op deze manier hopen we echt een stap te kunnen maken in het samen leren leven als discipel van Jezus.

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor een focusgroep, stuur dan een mail naar focusgroepen@utrechtinitiatief.nl