Actueel

 • 24×7 gebed Utrecht

  5 januari

  In januari 2020 doen we als kerk mee aan de Nationale week van gebed van 19 t/m 26 januari 2020. Samen met andere betrokken kerken in Utrecht, De Rank Utrecht, Vineyard en de Nieuwe Kerk houdt het Utrecht Initiatief het 24×7 gebed in het gebedshuis in Zuilen. Ook andere kerken zijn van harte welkom om aan te sluiten en met ons mee te bidden! Zie hier meer info.

 • 7×7 werd 11×7

  23 oktober

  7 dagen 7 uur bidden, als variant op het 24-uursgebed. Een mooie en bijzondere tijd met veel inspiratie, meeleven en bidden met en voor elkaar. De 7 dagen waren zo gevuld, daarom zijn er nog 4 dagen aan toegevoegd, zodat een 11×7-gebed ontstond.
  Zie ook de impressie op de website van het gebedshuis in Zuilen

  Gebedsbriefjes in Gebedshuis Zuilen

 • 7×7 uur gebed

  2 september

  Op 1 september 2019 hebben we tijdens de lunchzondag wat gedeeld over Jezus en zijn gebed. Hij trok zich vaak terug om te bidden. Een mooi beeld hiervan is het beeld van de binnenkamer. Het allerkleinste kamertje, eigenlijk een voorraadkast, in een huis. De enige plek waar vroeger rust was en niemand je stoorde. Het is een uitdaging om in een druk leven deze binnenkamer bij jezelf en ook als gemeente op te zoeken.
  Daarom willen we als gemeente 7 dagen lang 7 uur bidden van 17.00-0.00 uur van zondag 29 september tot en met zaterdag 5 oktober.
  Meer info via gebed@utrechtinitiatief.nl

 • Alpha-cursus

  14 januari

  Houd jij er ook van om met anderen in gesprek te gaan? Over de belangrijkste vragen van het leven? Dan is Alpha de plek voor jou. Je bent van harte welkom!

  Vanaf maandag 5 maart 2018 kun je meedoen aan een Alpha-cursus, een serie gezellige avonden waarin je met elkaar eet en praat over het christelijk geloof, onder leiding van een team dat gelukkig niet op alle vragen een antwoord paraat heeft. 
  Hier vind je alle informatie
  .

  Alpha-cursus UI 2016

   

 • Bezinning op de drukte van het leven en rust vinden bij God

  14 januari

  Op zondag 14 en 28 januari is er een serie diensten die gaan over drukte en stress en rust vinden bij God.

  Van harte uitgenodigd!

 • Serie lunchzondagen over God en lijden

  7 januari

  ‘Lijden’ en `geloven in God’ is een combinatie die soms moeilijk samengaat; niet voor niets is het lijden in deze wereld voor veel mensen een reden om niet (meer) in God te geloven. Maar ook voor wie wel gelooft kan lijden, persoonlijk of bij anderen, moeilijke maar relevante vragen oproepen. In een serie van drie lunchzondagen willen we met elkaar stil staan bij deze vragen.

  Op 7 januari geeft Arnoud een inleiding met als titel: `Hoe verhoudt God zich tot ons lijden?’;
  Op 21 januari bespreekt Inge de vraag `Waarom ik nog in een goede God geloof temidden van het lijden’;
  Op 7 februari zal Levien het gaan hebben over `Omgaan met het lijden van jezelf en van anderen’.

  Allen van harte uitgenodigd!

 • In 2015 elke zondag om 11.30 uur een samenkomst

  31 december

  Het afgelopen halfjaar hebben we geëxperimenteerd met samenkomsten die door onszelf werden ingevuld. Leden van onze eigen gemeente hebben waardevolle bijdragen geleverd over interessante onderwerpen die hen bezighielden, zoals: profetie, luisteren naar God, opwekking, kunst, immigranten, vrouwen en kinderen. Uit de opkomst en de reacties bleek dat deze bijeenkomsten erg werden gewaardeerd. Daarom zal dit idee het komende jaar worden voortgezet. En zoals gebruikelijk sluiten we deze samenkomsten af met een lunch.
  In 2015 is er dus iedere zondag om 11.30 een samenkomst van het Utrecht Initiatief!

 • Uitzondagen nieuwe stijl!

  15 oktober

  Naast onze dienst op de ‘thuiszondagen’ willen we ook op de tussenliggende zondagen samen komen. Deze bijeenkomsten zijn vrij in vorm en ingevuld door gemeenteleden zelf. We dagen gemeenteleden uit om zelf, als stel, gezelschap of kerngroep invulling te geven aan deze bijeenkomsten. Ook is er in deze samenkomsten ruimte voor aanbidding, gebed en kinderwerk. Aansluitend willen we met elkaar lunchen en tijd met elkaar doorbrengen. De lunch wordt t/m december verzorgd door de kerngroepen.

  Een inspirerend aantal onderwerpen passeert de revue! Dit is het overzicht voor de komende tijd:

  • 19 oktober: Ruud Kroos:  ‘Wat merkt de wereld ervan dat ik christen ben?’
  • 2 november: Ivo IJsselstein: Als je goed luistert hoor je zo veel meer.
  • 16 november: Suzan Sierksma: Help, een vreemde vrouw!
   Een levendige lezing van Ruth.
  • 30 november: Arnoud & Matthijs van Staalduine: Revival.
  • 14 december: Maret van Esch en Rozanne Slingerland: Tussen Kunst en Kerk.
   God aanbidden door de ogen van kunstenaars.
  • 28 december: Elja Liefhebber en Lieke Graveland: Kinderfeest!
   Voor ieder die nog een beetje kind in zich heeft.
 • NL Proeftdag 4 oktober 2014 in samenwerking met UI

  15 september

  Proeven aan discipelschap en missionaire gemeenschappen

  Discipelschap is zijn zoals  Jezus  was, is doen wat Hij deed, op de manier hoe Hij het deed. Zijn voorbeeld volgen. Samen met medechristenen, zichtbaar voor Houten (en omgeving), zodat we met elkaar het Koninkrijk van God zichtbaar en tastbaar maken voor de mensen om ons een. Daarover gaat de proefdag. Kom ook! Op die dag kun je kennis maken met:

  • wat is ‘een cultuur van discipelschap’ en waarom zou je daar als kerk mee bezig moeten zijn?
  • wat is een missionaire gemeenschap en waarom zijn we daarmee bezig?
  • wat heeft dit allemaal met Jezus navolgen te maken? En wat heeft het met mij te maken?

  Missionaire gemeenschappen
  We hopen dat je naar de proefdag wilt komen en dat we je iets meer kunnen vertellen over Missionaire Gemeenschappen. Je kan een missionaire gemeenschap zien als een soort familie met een missie. De missie is om Jezus na te volgen, te doen wat hij deed, maar dan in Houten en Utrecht.

  Meedoen aan de proefdag?
  Nieuwsgierig? Wil je meedoen? Kom dan naar de proefdag. We organiseren de proefdag in Amersfoort samen met het Utrecht Initiatief en de Westerkerk uit Amersfoort, twee gemeentes waarmee we samen onderdeel uitmaken van een leergemeenschap over discipelschap en missionaire gemeenschappen. Nog even alles op een rij:

  Proefdag missionaire gemeenschappen
  Datum: 4 oktober, ongeveer van 9.30 – 17.00u
  Locatie: Amersfoort
  Opgeven bij: peterbas.oosthoek@gmail.com