Samenkomst

We bezoeken gezamenlijk de dienst bij de Jeruzalemkerk, Kouwerplantsoen 1a, Utrecht.