Samenkomsten

Zondagen

Elke week heeft onze kerk een samenkomst in het Gregorius College (Nobeldwarsstraat 9). De samenkomst van het Utrecht Initiatief begint om 11.30 uur. Voor de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie en thee te drinken en elkaar te ontmoeten op het schoolplein. Voor de kinderen is er kinderopvang.
Het Utrecht Initiatief kent twee type samenkomsten die elkaar om en om afwisselen: de Thuiszondag en de Lunchzondag.

Coronamaatregelen
In verband met het coronavirus houden we aangepaste diensten. Elke 2 weken is er een fysieke dienst in het Gregorius College. Actuele info vind je in de agenda. Voor de fysieke samenkomsten is er een gebruiksplan opgesteld. In verband met de coronamaatregelen moet je je aanmelden bij de poort, je gegevens worden geregistreerd in verband met eventueel benodigd bron- en contactonderzoek en ook worden gezondheidsvragen gesteld. We houden ons aan de RIVM-richtlijnen. Neem je eigen koffie en een mondkapje mee. Je kunt ook online aansluiten via utrechtinitiatief.nl/zoomzondag.

Thuiszondag
De thuiszondag is een meer ’traditionele’ kerkdienst. De dienst begint met een welkomstwoord en gebed door de host. Er wordt veel gezongen onder leiding van een band. Daarnaast is ook de spreker een belangrijk element in de samenkomst. Afhankelijk van de spreker is er daarna vaak nog ruimte voor vragen en discussie over de preek. De samenkomst wordt afgesloten met het zingen van een aantal liederen en de zegen. Ook na de samenkomst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en verder te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Na afloop van de dienst is er ook altijd een ministry-team aanwezig. Je kunt dan voor je laten bidden.

Lunchzondag
De lunchzondag wordt door onze eigen gemeenteleden ingevuld en wisselt van karakter. Zo zijn er samenkomsten geweest over onderwerpen zoals: profetie, luisteren naar God, opwekking, kunst, immigranten, vrouwen en kinderen. De samenkomsten zijn vaak in iets kleinere setting en de vorm is vrij, zo kan er bijvoorbeeld naast plenaire gedeelten ook in groepjes gediscussieerd worden of een creatieve uiting gezocht worden. Tijdens deze samenkomsten is er ook ruimte voor zingen en gebed. De samenkomsten worden afgesloten met een gezellige lunch om samen na te praten. Voor de lunch wordt gezorgd, iedereen is welkom om aan te sluiten.

Informatie en mededelingen
Heb je vragen over de samenkomsten van het Utrecht Initiatief? Of wil je een mededeling doen of iets organiseren tijdens de dienst? Mail je vraag naar dienstcoordinator@utrechtinitiatief.nl