Ondersteboven

Het Utrecht Initiatief vindt het belangrijk om actief te zijn in de Utrechtse samenleving en zo bijvoorbeeld mensen te helpen die het minder getroffen hebben. Hieronder vind je verschillende activiteiten die door gemeenteleden zijn opgepakt en hier een beeld van geven.

Jaarlijkse kerstpakkettenactie december

Kerstpakketten kerk Utrecht Initiatief Stichting Present 2018

Net als voorgaande jaren hebben we in 2019 weer een kerstpakkettenactie georganiseerd samen met Stichting Present. Voor mensen met weinig sociale contacten, een slechte gezondheid of financiële problemen zijn de Kerstdagen niet altijd een feest, maar juist erg moeilijk. In samenwerking met Stichting Present hebben we een aantal feestelijke kerstpakketten samengesteld en bij de mensen thuis langs gebracht.

 

Rolstoelvierdaagse

Op 13 juni 2013 heeft een kerngroep van het Utrecht Initiatief meegedaan aan de avondvierdaagse. Een hele bijzondere, namelijk voor rolstoelers. Vanuit Stichting Present kwam de vraag naar vrijwilligers om minder validen in een rolstoel te duwen tijdens deze vierdaagse. Een mooie, lange en gezellige stoet door Leidsche Rijn was het resultaat!

Voedselbank

Vanuit de gemeente zijn een paar leden als vrijwilliger actief bij de Voedselbank op een uitgiftepunt van voedselpakketten.
De gemeente Utrecht kent 8 voedselbanken: Kanaleneiland, Leidsche Rijn, Lombok, Lunetten, Overvecht, Rivierenwijk, Utrecht Oost en Zuilen. De voedselpakketten zijn voor mensen die in financiële nood verkeren. De uitgiftepunten worden volledig gedraaid door vrijwilligers. Ook de aanvoer en distributie wordt bijna volledig door vrijwilligers gedaan. Naast de voedselbanken biedt de organisatie ‘de Tussenvoorziening‘ ook op vele andere vlakken hulp aan (ex) dak- en thuislozen en mensen die in een moeilijke (woon)situatie verkeren (o.a. verschillende vormen van opvang, budgetbeheer en schuldhulpverlening (Stadsgeldbeheer), Smulhuis, wijkgerichte activiteiten, etc.).